meseterápia.jpg

Alkotó-fejlesztő meseterápia

Mi is a meseterápia?

Az alkotó-fejlesztő mesefoglalkozás keretében alkalmanként egy mesét mondok el, amely előtt mondókákkal, találós kérdésekkel és képzeletnyitogató játékokkal készülünk fel a mese világába való belépésre. Az élőszavas mesemondásban interaktív módon jelennek meg a népdalok, népi játékok, majd a közösen megélt mesét játékosan vagy verbálisan, illetve különböző kézműves foglalkozások keretében közösen fel is dolgozzuk a gyerekekkel.

A foglalkozásokon dolgozunk a következő témakörökkel:

Mik a valódi kincseink?

  • Bátorságnövelés

  • Szorongáscsökkentés

  • Önállósodás, leválás a szülőkről

  • Veszteség feldolgozás (szülők válása, költözés, óvodaváltás, házi kedvenc elvesztése, stb.)

Határátlépések (óvodából az iskolába való átlépés segítése)

A foglalkozások lehetőséget nyújtanak arra, hogy közösséget építsünk, a gyerekkel együtt értékekről gondolkodjunk, hagyományt, kultúrát ápoljunk.

 

A mesék fejlesztő hatásai kisgyermekkorban

Az olvasási készség és a helyes szövegértés a korai mesehallgatással alapozható meg. Önmagában a mesehallgatás fejleszti a képzelőerőt, növeli a szókincset, segíti a fogalmazási készségek és a szövegértés fejlődését, ami mind elengedhetetlen feltétele a későbbi önálló olvasásnak, és szövegértésnek.

A népmesék az IQ és EQ területein túl fejlesztik a matematikai intelligenciát (az absztrakt gondolkodás képességét támogatják), a téri intelligenciát (térbeli, vizuális információk észlelése, tájékozódási képességek), zenei intelligenciát (a verses mondókák, formulamesék a hangok érzékelését, modulálását segítik), testi kinesztéziás intelligencia (az érzékszervekkel való tapasztalást erősítik), és támogatják az interperszonális intelligenciát (azaz embertársaink megértését, az együttérzés képességét) is.

A mesehallgatás szorongáscsökkentő hatása által a gyerekek könnyebben vissza tudnak kapcsolódni belső középpontjukhoz, így csökken a lelküket-testüket feszítő feszültség. Erősödik az életkedv, lecsillapodnak a negatív érzelmek, nő az önbizalom. A mesehallgató gyermekben újraéled a remény egy jobb életre.

Időtartama: 45 perc

Időpont: hétfő 16.00 - 16.45 óvodáskor

                hétfő 17.00 - 17.45 kisgyermekkor

Csoportvezető: Náfrádi Anikó (alkotó-fejlesztő meseterapeuta)

Részvétel: 5 alkalmas bérlettel 15.000 forint / 5 alkalom

A csoportokat minimum 5 fő részvételével indítjuk!

Ha kérdése van vagy jelentkezne, írjon nekünk!

arrow&v