Autizmus specifikus fejlesztés

Autizmus specifikus fejlesztés


Ez a fajta fejlesztő foglalkozás a gyermekek egyéni igényeihez igazodik. A foglakozás alatt mind a motoros, mind a kognitív fejlesztés előtérbe kerül és nagy hangsúlyt kap a szocializáció, és a kapcsolatteremtés készségének kialakítása.

 • passzív szókincs fejlesztése, szituatív majd szituációtól független egyszerű beszédértés    

 • aktív szókincs bővítése

 • kommunikáció fejlesztése 
 • az együttműködési készség, a figyelem tartósságának fejlesztése

 • mozgáskoordináció, egyensúly érzékelés fejlesztése

 • szemkontaktus gyakoribb használata, a kommunikációs partner jelzéseinek követése

 • szociabilitás fejlesztése: közös tevékenység kezdeményezése; segítségkérés; tiltás megértése, elfogadása; érzelmek adekvát kifejezésének ösztönzése

 • sztereotíp viselkedésjegyek felváltása valódi játéktevékenységgel

 • étkezési, alvási problémák csökkentése

 • agresszió, autoagresszió csökkentése

 • szülő- gyermek kapcsolat segítése

Szocializáló csoport

Ezekben a csoportjainkban azoknak a gyerekeknek próbáljuk kinyitni a világot, akik zárkózottabbak a kelleténél és problémát jelent a társakkal való kommunikáció, kapcsolatfelvétel és tartás, valamint a társas érintkezés hiányát, nehezítettségét mutatják. A  játékos, kiscsoportos foglalkozás keretein belül a gyógypedagógus játékos feladatokkal és szituációkkal próbálja oldani a feszültséget a gyermekekben és felkészíteni őket a társadalmi elvárásokra.

Írjon nekünk!

arrow&v