Logopédia

Komplex logopédiai felmérés

 

Forduljon hozzánk bizalommal, mi felmérjük gyermekét beszéd-nyelvi szinten!
A következőknél végzünk felmérést:
•    beszédkésés esetén 
•    beszédfejlődési eltérés esetén 
•    artikulációs eltérés esetén 
•    beszéd feldolgozási eltérés ( beszédészlelés, beszédmegértés) esetén
•    az írott nyelv (olvasás – írás) elsajátítás, tanulás terén észlelt eltérés esetén 
A vizsgálat szülő jelenlétében zajlik, mely során a logopédus szakember  a gyerekek életkorának megfelelő játékos  szituációkat alkalmazva felméri a gyermek kifejező beszédét, aktív és passzív szókincsét, beszédértését, kontaktus felvevő készségét. 


Diszlexia, diszkalkulia prevenció

Azok a kisgyermekek leginkább veszélyeztetettek, akiknél a mozgás-, a beszédfejlődés, vagy viselkedés alakulása nem volt egyértelműen harmonikus. Óvodás korban csak a veszélyeztetettség állapítható meg, azonban ennek fényében a prevenció megkezdhető.

Az óvodában elkezdett prevenció hatékonyabb, gyorsabb, sikeresebb. Ha későn veszi észre, vagy azonosítja a környezet a tüneteket, akkor kissé késve indul el a terápia.  Ezért, ha már az óvodában felvetődik a diszlexia/ diszkalkulia veszélyeztetettség gyanúja, célszerű az időt már az óvodáskorban kihasználni, és elkezdeni a prevenciót.

Pösze terápia
 

Pösze terápiánkon   hallási differenciálás fejlesztése az egyik célunk, ami azért fontos, hogy a gyermek képes legyen összehasonlítani és megkülönböztetni a rosszul ejtett hangot a helyestől, valamint a beszédszervek ügyesítése a cél.  
Az anyanyelv beszédhangjainak következetesen helytelen kiejtését pöszeségnek (artikulációs zavarnak) nevezzük. A legtöbb  gyermek, röviddel a beszéd indulása után általában 4 és fél, 5 éves korára megtanul tisztán beszélni. Néhányan közülük különböző okok miatt azonban pöszék maradnak. Vagy felcserélik a hangokat, vagy eltorzítják azokat ejtés közben a hangok pontatlan képzése miatt.
A diszlexia prevenciós terápiának lényeges része a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása. Alapelve a fokozatosság, és az olvasástanításhoz megfelelő hosszúságú idő biztosítása.

Beszédindító foglalkozás


Az anyanyelv tökéletes elsajátításához a beszéd észlelése, megértése, valamint a kifejezése, produkciója együttesen jelen kell, hogy legyen. A beszéd elsajátításához ép beszédszervekre, ép hallásra, ép idegrendszerre és beszélő környezetre van szükség.
A beszédfejlődés késhet, melynek különféle okai lehetnek (motoros ügyetlenség, koraszülöttség, örökletes tényezők, negatív környezeti hatások, sérülések, betegségek). Megkésett, vagy akadályozott beszédfejlődésről általában akkor beszélünk, ha ép érzékszervek, ép intellektus és megfelelő beszélő környezet ellenére sem indul meg a beszéd 3 éves kor-ig, illetve ide tartoznak az enyhe ragozási hibák, nyelvi fordulatok nehézsége, grafomotorika terén némi gyengeség. 
3 éves kor alatt, a beszéd a mozgással szorosan összefügg, éppen ezért gyakran valamilyen mozgással összekapcsolt foglalkozás keretein belül terapizáljuk  a gyermekeket.
Azoknak a képességeknek a fejlesztése is beletartozik a terápiába, melyek az iskolában való jó beváláshoz szükségesek, vagyis előkészítik az olvasáshoz, íráshoz való képességeket.

 

Írjon nekünk!

 
 
arrow&v