Munkatársaink

alapozó.jpg

Alapozó terápia

 

Windisch Anikó

Windisch Anikó vagyok, óvodapedagógus, népi gyermekjáték - hagyományismeret oktató és néptáncpedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus.

Évekig dolgoztam óvónőként, ahol azt tapasztaltam, hogy a gyermekeknek nagyon nagy szükségük és igényük van a kiscsoportos foglalkozásokra, hogy egyéni ütemük szerint fejlődhessenek, elsősorban ezért lettem fejlesztőpedagógus.

Nagyon fontos feladataomnak érzem, hogy az óvodás gyermekek kudarc nélkül tudják elkezdeni az iskolát és a kisiskolás gyermekek esetleges tanulási nehézségein könnyíthessek, segíthessek. Ahhoz, hogy ezt a célomat elérjem és a gyermekekről minél komplexebb képet kapjak és fejlődésüket minél teljesebben segíthessem igyekszem sokat tanulni és számos szakterületről tudást szerezni.

Miben segíthetek gyermekének?

Mozgásterápia

            Alapozó terápia

            Kulcsárné féle komplex mozgásterápia

            Komplex mozgásfejlesztés

Fejlesztőpedagógia

            Iskolaérettségi vizsgálat

             Iskolaelőkészítő (egyéni és csoportos)

            Sindelar kognitív fejlesztő terápia/felmérés

            GMP beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program/vizsgálat

            Óvodások részképesség fejlesztése

            Kisiskolások (1., 2. osztályosok) felzárkóztatása

            Finommozgás, írásmozgás, szem- kéz koordináció fejlesztése

Kutyásterápia