Munkatársaink

Logopédia

​Tóth-Martsa Dóra

Tóth-Martsa Dóra vagyok, logopédus, szomatopedagógus. Diplomámat az ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem. A Simóka Fejlesztő Központ mellett két óvodában dolgozom logopédusként, így elsősorban a 2-7 év közötti gyermekek fejlesztésében szereztem számottevő munkatapasztalatot. Fontosnak tartom, hogy a logopédiai foglalkozások a gyermekek életkorához, képességeihez igazodjanak. Az órákat minden alkalommal igyekszem színesen,
érdekesen felépíteni, illetve a gyermekek számára kézzelfoghatóvá, vizuálisan érzékelhetővé tenni. Célom, hogy a gyermekek játéknak éljék meg a fejlesztést, ezáltal örömteli legyen minden logopédiai foglalkozás.

 

Tamás-Karnai Éva

Tamás-Karnai Éva vagyok, gyógypedagógus-logopédus, egy három éves kisfiú édesanyja. 10 éve dolgozom logopédusként, előtte 3 évig tanítónőként is dolgoztam. Ez idő alatt sok tapasztalatot szereztem a 3-14 éves korú gyerekekkel. Jelenleg sajátos nevelési igényű, óvodás gyermekekkel foglalkozom.

Véleményem szerint a helyes és tiszta hangképzés mindennek az alapja. Elengedhetetlen az olvasás és az írás elsajátításához. Nagyon fontos a gyerekek anyanyelvi nevelése, a helyes beszédértés, beszédészlelés és a jó kifejezőkészség.

Az alábbiakban tudok segítséget nyújtani:

- beszédindítás

- nyelvi késés

- sajátos nevelési igényű gyerekek logopédiai ellátása

- beszédértés

- beszédészlelés

- pöszeség

- dadogás

- nyelvlökéses nyelés

- orrhangzós beszéd

- diszfázia

- grammatika fejlesztése

- grafomotórium fejlesztése

- iskolai előkészítés

Copyright © NóraÓra Kft. 2018 Minden jog fenntartva.